Kệ xếp Pallet

Khi lắp 143 Kệ xếp pallet cho một ông chủ Hàn Quốc, ông ấy chia sẻ với BigRack ” lẽ […]

Kệ kho hàng hạng nặng

Thế nào là kệ kho hàng hạng năng??? thật đơn giản một sàn mà chịu tải từ 900kg trở lên […]