BigRack là công ty sản xuất và thương mại nên có đủ các chi nhánh, đại lý ở khắp các tỉnh để đảm bảo việc phân phối hàng hóa được tốt nhất đến tay khách hàng:

  1. Trụ sở chính:
  2. Kho hàng:
  3. Nhà máy sản xuất;
  4. Chi nhánh:
  5. Đại lý và các điểm bán lẻ.